fbpx

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

 

ÖNEMLİ:

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz.

Son KULLANICI, Sözleşme konusu dijital ürünün ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde SON KULLANICI, sözleşme konusu ürün ve hizmetten yararlanamaz, dijital içerikleri izleyemez, dersleri takip edemez ve kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri SATICI telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar FURKAN TALAY’a aittir. FURKAN TALAY, dijitalbiradam.com’da yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

 

 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ ya ait www.dijitalbiradam.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 3.’te belirtilen, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

 1. TARAFLAR VE TANIMLAR

SATICI

Unvanı: FURKAN TALAY (“SATICI”)

Vergi No: 8160535591

Adres: Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:8 Kat: 14 Zeytinburnu/ İstanbul

Telefon (Müşteri Hizmetleri): –

E-mail: info@dijitalbiradam.com

Web Adresi: www.dijitalbiradam.com

ALICI

Adı ve Soyadı: (Nihai Kullanıcı Adı Soyadı)

 

KULLANICI

ALICI ya da ALICI’nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu online eğitim hizmetleri içeren kayıtlı dijital içeriği kullanan kişidir. KULLANICI’nın sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesinin onaylanması ile KULLANICI velisinin/vasisinin, KULLANICI’nın işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri detaylı olarak belirtilen özgün ve kayıtlı dijital içerik (“ÜRÜN”), eğitim hizmetlerini içermektedir.

Satın alınan Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları dijitalbiradam.com web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

 

 1. ÜRÜNÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Paket içerisinde belirtilen süre için ürün bedeli peşin olarak (“Ürün, Bedeli”). Ürün Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

Kredi Kartı ile Ödeme: www.dijitalbiradam.com web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile belirli bankalarla anlaşmalı olarak, taksit seçenekleriyle yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme peşin fiyat üzerinden gerçekleşir, ödeme sağlayıcı kuruluştan kaynaklı vade farkı ALICI’ya yansıtılmaz.

Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme, SATICI’nın www.dijitalbiradam.com web sayfasında satın alınmak istenen Ürün’ün “Havale/EFT ile Ödemek İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. Ödeme işlemini tamamlamak için belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilen banka hesap numaralarımızdan birine 5 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir. Havale/EFT yolu ile ödeme sırasında ödeme açıklamasına, “Havale/EFT ile Ödemek İçin” butonunu tıkladığınızda size özel oluşturulan referans numarasını yazmanız gereklidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemelerin bedelleri üyenin kredi kartından otomatik olarak çekilir. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra eğitimler kullanıma açılır. ALICI Havale/Eft ile ödemeyi gerçekleştirdiğinde, eğitim ücretinin hesaba geçmesinin ardından 24 saat içerisinde ÜRÜN, KULLANICI’nın erişimine online açılır. DİJİTALBİRADAM -https://www.dijitalbiradam.com eğitim sitesi indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

 

 1. İADE (CAYMA) HAKKI

İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’nın belirttiği e-mail adresine gönderilir.

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’ nu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyarak onaylamasını; ÜRÜN bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, ÜRÜN’ün kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir. Bu suretle ÜRÜN, belirli süre boyunca ve koşullarla KULLANICI’nın erişimine, online olarak açılır.

ALICI, KULLANICI’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Satın alınan ÜRÜN’ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Satın alınan her bir eğitim programı Sözleşmede belirtilen sürede, her halde 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ile KULLANICI’nın kullanımına açılır. Bu süre içinde eğitim programı kullanıma açılmaz ise, KULLANICI sözleşmeyi sona erdirebilir.

ALICI, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın eğitim programını içeren dijital içeriği KULLANICI’nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

Eğitim programını içeren dijital içerik KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

SATICI’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi havale/eft ile yapmış ise iptalinden itibaren iade ödemesi 10 gün içerisinde gerçekleştirilir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 10 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Ancak ALICI, ilgili bankanın para iadesini hesabına 2-3 haftalık bir sürede yapabileceğini kabul eder ve SATICI’nın bundan doğan bir sorumluluğu olmadığını bilir.

 

 1. ALICININ ÜRÜNÜ KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

ALICI, madde 3’ te belirtilen, satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.

ALICI’nın Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Kalan Kullanımı

KULLANICI, satın alınan ÜRÜN’ü ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye, Ön Bilgilendirme Formuna ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, ÜRÜN’ü yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını,

KULLANICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ÜRÜN kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını

Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KULLANICI’nın Fikri ve Sınai Haklar Hükümlerini İhlali ve Yaptırımı

KULLANICI, İşbu Sözleşmenin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 hükümlerine  aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

SATICI’nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’ya herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 500.000 TL (beşyüzbin TL) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI’nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

KULLANICI, SATICI’nın hem anılan cezai şart bedelini hem de borcun ifasına aykırılıktan doğacak tazminat bedelinin ifasını ayrı ayrı talep edeceğini kabul eder.

KULLANICI’nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’nın işbu Sözleşmeyi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, KULLANICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve KULLANICI’nın dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

 

 1. KULLANICI’nın Yükümlülükleri

KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

KULLANICI, SATICI’nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

SATICI, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında satın alınan tarihten ürün bakımından dijitalbiradam.com internet sitesinde ürün detaylarında öngörülen tarihe kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürün’de yer alan dijital içeriklerin konu değişikliği, güncellenmesi vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla bu süre içerisinde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

SATICI, Ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www. dijitalbiradam.com resmi web sitesinde, SMS vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI/KULLANICI’lara duyurmakla yükümlüdür.

Dijital içerikler; yazılım geliştirme, konuların güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. ALICI/KULLANICI, dijital içeriklerin SATICI’dan kaynaklanmayan sebeplerle kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde SATICI’nın bu durumu düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda SATICI’nın tazminat yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bilgileri yer alan Ürün’ü ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/KULLANICI’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ün ALICI/KULLANICI’nın subjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

 

 1. ELEKTRONİK İLETİ

SATICI, Ürün’e ilişkin hizmetin ifasının yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN, SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

Sözleşmenin süresi ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren Ürün bakımından dijitalbiradam.com internet sitesinde ürün detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca (4 AY) KULLANICI’nın erişimine online platformda açılır.

İşbu Sözleşme, 12.1 bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.

SATICI, ALICI/KULLANICI’nın İşbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI/KULLANICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.

 

 1. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

ALICI, işbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

 

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.