Öğrenci Aydınlatma Metni

 

Siz Öğrencilerimizin kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, DİJİTALBİRADAM Aydınlatma Metni ile size;

 • Veri Sorumlusu olarak DİJİTALBİRADAM’ın kimliği,
 • Kişisel verilerinizin DİJİTALBİRADAM tarafından hangi amaçla toplandığı (işlendiği)
 • Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimizi,
 • Kişisel verilerinizi nasıl edindiğimizi ve bunun yasal nedenlerini,
 • Son olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu, açıklamak isteriz.

Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:

     1-Kişisel veri nedir?
Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.

 

     2-Veri İşleme faaliyeti nedir?
Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerinizi bizimle DİJİTALBİRADAM eğitim paketini satın almanız sırasında paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.

 

     3-Veri Sorumlusu Kimdir?
Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Bu bakımdan, Şirketimiz bir veri sorumlusudur.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz, FURKAN TALAY ya da kısaca DİJİTALBİRADAM’dır.

DİJİTALBİRADAM faaliyetlerini Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:8 Kat: 14 Zeytinburnu/ İstanbul adresinde göstermektedir. Şirketimiz ilgili daha detaylı bilgi için www.dijitalbiradam.com adlı internet sitemizin İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

 

1. DİJİTALBİRADAM Eğitim Paketini Satın Almanız ve Eğitim Panelini Kullanmanız Sırasında Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kimlik bilgilerinizden; ad, soyad,

İletişim bilgilerinizden; telefon, şehir bilgisi, e-posta adresi

Müşteri işlem verilerinizden; çağrı kayıtları, şipariş bilgisi, ödeme şekli ve detayları, fatura, size yönelik oluşturulmuş DİJİTALBİRADAM eğitmen notu, çalışma takviminiz,

İşlem güvenliği verilerinizden; IP adresi, Kullanıcı ID, cihaz bilgileri (kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgisi) kullanıcı adı ve şifre, hukuki metinleri onay kayıtları, eğitim programı giriş çıkış bilgileri, log kayıtlarınız,

Finans Bilgilerinizden; banka hesap bilgileri, IBAN no,

Pazarlama; Program gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, çerez kayıtları, anket cevaplarınız,

Mesleki deneyim – eğitim verilerinizden; eğitim durumu, üniversite, bölüm, branş bilgisi, üniversite adı bilgisi,

Şirket bilgilerinizden; Şirket Ünvanı, vergi numarası,

Diğer; program içi geri bildirim, puanlama, yorum ve görüş bilgileri, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal mecralarda ki kullanıcı adı bilgisi

 

2. DİJİTALBİRADAM Eğitim Paketini Satın Almanız ve Eğitim Panelini Kullanmanız Sırasında Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
İşlenen Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri Toplama

Yöntemleri

Ad-soyad, e-posta, telefon, sipariş bilgisi, Ödeme şekli ve detayları, IBAN numarası bilgisi, fatura Satın almak istediğiniz eğitim paketinin satış işleminin

gerçekleştirilmesi ve mesafeli satış

sözleşmesinin gereğinin

yerine getirilmesi

amacıyla, E-fatura/e-arşiv faturanın düzenlenerek

tarafınıza gönderimini sağlamak

DİJİTALBİRADAM eğitim paketini satın almanız ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c),

Uygulamanın

yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki

yükümlülüklerimizi

yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması

veya korunması için

bu verinin

işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-

e) son olarak siz öğrencilerimizin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

DİJİTALBİRADAM web sitesini ziyaret etmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar,

Sözleşme konusu hizmetin sunulması esnasında çevrimiçi elektronik

formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla

Ad-soyad, e-posta, telefon, log kayıtları, IP adresi, Kullanıcı ID, adres, ödeme şekli ve detayları, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları bilgisi (çağrı kayıtları), sipariş bilgisi,

fatura

Satış sonrası teknik destek hizmetinin verilebilmesi, Uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü DİJİTALBİRADAM eğitim paketini satın almanız ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine

getirebilmemiz için

DİJİTALBİRADAM web sitesini ziyaret etmeniz, Uzmanlarımıza Danışın canlı

destek hattı

 

aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı

her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin,

DİJİTALBİRADAM çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin

Güvenliğini sağlamak, kanundan ve

düzenlemelerinden

kaynaklanan

yükümlülüklerimizi yerine

getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin

görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz

ve yasal hakların

kapsamında başvuruda bulunmanız halinde

gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesi

gerekli olması (KVKK

m.5/2-c),

Uygulamanın

yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki

yükümlülüklerimizi yerine

getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın

tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin

işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-

e) son olarak siz öğrencilerimizin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru

menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

üzerinden

bizimle

iletişime

geçmeniz, Satın

alma

sonrasında teknik destek talep etmeniz, DİJİTALBİRADAM eğitim panelinde sorun bildirmeniz, DİJİTALBİRADAM yetkililerini aramanız ya da WhatsApp aracılığıyla

yetkili kişilerle iletişim

kurmanız

 

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar,

Sözleşme konusu hizmetin sunulması esnasında çevrimiçi elektronik

formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler

vasıtasıyla

IP Adresi, Kullanıcı ID, Log Kayıtları, program giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri İşlem güvenliğinin sağlanması Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla

toplanmaktadır.

 

IP Adresi, Kullanıcı ID, Log Kayıtları, program giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri İşlem güvenliğinin sağlanması Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmeğe doğrultusunda,

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla

toplanmaktadır.

Eğitim içerisinde “Sorun Bildir” bölümlerine bildirdiğiniz sorunlar ve yorumlarınız (program içi geri bildirim) Sistem içerisindeki

sorunların saptanması ve düzeltilebilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi

doğrultusunda, KVKK’ nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanarak

işlenmektedir.

DİJİTALBİRADAM web sitesini ziyaret etmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla

toplanmaktadır.

Eğitim paketi içerisindeki anket cevaplarınız:

Eğitim panelindeki anketlerin doldurulması sırasında girilen okul bilgisi, okul adı bilgisi, yaşadığınız şehrin bilgisi, öneri ve görüşlerinize ilişkin bilgiler ile yüksek lisans yapmak istediğiniz üniversitenin ve bölümün adı bilgisi,

 

Anket çalışmalarının yapılması,

anonimleştirilmiş

istatistiki veri

oluşturulabilmesi, öğrenci deneyiminizi iyileştirmeye yönelik DİJİTALBİRADAM

çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş

geliştirme çalışmalarının yapılması, DİJİTALBİRADAM eğitmenlerinin sizleri bu bilgiler aracılığıyla etkin bir şekilde yönlendirebilmesi, öğrenci memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

DİJİTALBİRADAM anketlerine

katılmanız ve görüş, öneri, puanlama bildirmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla

toplanmaktadır.

 

Eğitim paketi içerisindeki anket cevaplarınız; Instagram, Twitter, Facebook vb. kullanıcı adı bilgileri Anket çalışmalarının yapılması,

anonimleştirilmiş

istatistiki veri

oluşturulabilmesi, öğrenci deneyiminizi iyileştirmeye yönelik DİJİTALBİRADAM

çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş

geliştirme çalışmalarının yapılması, DİJİTALBİRADAM eğitmenlerinin sizleri bu bilgiler aracılığıyla etkin bir şekilde

yönlendirebilmesi, öğrenci memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş

olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak

işlenmektedir.

DİJİTALBİRADAM anketlerine

katılmanız    ve görüş, öneri, puanlama bildirmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri, IP adresi, Kullanıcı ID, DİJİTALBİRADAM web sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kullanım (gezinti) bilgileriniz, çerez bilgileri (reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, yaşadığınız şehrin bilgisi Size özel olanak ve

teklifler sunulması, genel veya size özel

kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin

düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının

yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. Taraf ortamlarında DİJİTALBİRADAM reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin (Uygulama içerisinde size özel ya da genel iletilen bildirimler, hedeflenmiş

reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir öğrenci deneyimi yaşamanızı sağlamak, kullanıcı ekranının

özelleştirilmesi, size özel sunduğumuz kampanyalar, anket) yapılması, öğrenci

deneyiminizi iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve

operasyonel süreçlere

ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme,

Kullanımlara ilişkin

İstatistiksel çalışmaların yapılması

Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme

süreçlerine ve ticari

iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak

vereceğiniz “açık

rıza” (KVKK m.5/1) hukuki sebeplerine dayanarak

işlenmektedir.

DİJİTALBİRADAM web sitesini ziyaret etmeniz, DİJİTALBİRADAM anketlerine

katılmanız ve görüş, öneri, puanlama bildirmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla

toplanmaktadır.

 

Hukuki metinleri (Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu) onay kayıtları bilgisi Kanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Uygulamanın

yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki

yükümlülüklerimizi

yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç),

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu

verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e)

hukuki sebeplerine dayanarak

işlenmektedir.

Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla

toplanmaktadır.

Her türlü kanaldan yapmış olduğunuz öneri, görüş, puanlamalarınıza ilişkin bilgiler, yapılan anketlere verdiğiniz yanıtlar, görüş, öneri, puanlamalarınız, Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla istatistiki veri

oluşturulabilmesi, öğrenci deneyiminizi iyileştirmeye yönelik DİJİTALBİRADAM

çalışmaları

Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Siz öğrencilerimizin

temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru

menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f),

Siz öğrencilerimizin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru

menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

hukuki sebeplerine dayanarak

işlenmektedir.

DİJİTALBİRADAM web sitesini ziyaret etmeniz, DİJİTALBİRADAM anketlerine

katılmanız ve görüş, öneri, puanlama bildirmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar

aracılığıyla

toplanmaktadır.

 

3. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarmaktayız?

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde;

 • Hizmetlerin yerine getirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla DİJİTALBİRADAM ortaklarına, çözüm ortaklarına,
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar (Vergi daireleri gibi) ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla anlaşmalı olunan mali müşavirlik ve hukuk bürolarına,
 • Rıza göstermeniz halinde, DİJİTALBİRADAM’ın hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e- arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi) aktarmaktayız.

 

4.Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

DİJİTALBİRADAM, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz öğrencilerimizin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz, FURKAN TALAY – DİJİTALBİRADAM “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu: FURKAN TALAY

e-posta: info@dijitalbiradam.com

Adres: Maltepe Mh. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:8 Kat: 14 Zeytinburnu/ İstanbul

 

Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde, www.dijitalbiradam.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ya da bizleri arayabilirsiniz.

Hemen Ara!